Bestuur, afvaardigingen, sponsoren

Het bestuur van H.V.v.O. Aquarius bestaat momenteel uit de volgende personen

  • Voorzitter: Edwin van Gestel
  • Secretaris: Peter van Mourik
  • Penningmeester: Peter Vullings
  • Bestuursleden: Henryk Mikolajczyk , Hans Aarts

 

Bondsraads vertegenwoordigers:

De afgevaardigden voor de bondsraad zijn het bestuur en/of de opleidings commissie

Opleidings cie

In de opleiding cie hebben de volgende leden zitting:

  • Chris Dekker
  • Edwin van Gestel
  • Alex Strijbosch
  • Peter van Mourik

Sponsoren

http://www.cafefranske.nl/