La

Doelstelling van onze vereniging, is om

“met mededuikers op een zo veilig mogelijke manier van de duiksport te genieten.”

 

Daarbij hebben wij als vereniging onze eigen instructeurs, die vrijwillig bezig zijn om onze leden op een gezellige manier de gelegenheid te geven om volgens de N.O.B. richtlijnen hogere brevetten te behalen.

Contents

1          DUIKEN  1

2          DE VERENIGING: 2

2.1      De activiteiten cordinator, 3

2.2      Materiaal commissie, 3

2.3      Opleidings- en trainingscommissie, 3

3          DE LANDELIJKE BOND  3

4          Andere duikhobby’s  4

5          HOE ZIET DE N.O.B. OPLEIDING ER UIT. 4

5.1      Brevetten. 4

6          DE OPLEIDINGEN BINNEN AQUARIUS. 4

6.1      Organisatie. 4

7          WAT KOST DUIKEN?  5

7.1      De opleiding, 5

7.2      De uitrusting  5

 

 

 

1             DUIKEN

De onderwatersport zit duidelijk in de lift qua populariteit. Dit komt omdat de sport beter bereikbaar / betaalbaar is geworden en omdat er in de media meer aandacht aan wordt geschonken. Kijk bijvoorbeeld maar op een willekeurige dag naar Discovery Channel en de wondere wereld onder water komt uitgebreid aan bod.

Stel je een zomerse zondagmiddag voor. Je zit acht meter diep en de hoogstaande zon zet talloze sponzen, zee anjelieren en zakpijpen in een goudgeel licht. Schuin boven je dartelt een school harders. Onder je scharrelen kleurrijke naaktslakken, kreeften, krabben, garnalen en zeedonderpadden hun kostje bij elkaar. Soms kruist een groep steenbolken je pad.

Wat is dit voor exotisch oord barstensvol onderwaterleven?

 • De Rode Zee?
 • Het Groot Barrière Rif?
 • Welnee. Dit is de Oosterschelde onder de Zeelandbrug.

Er wordt veel gedoken in Nederland en niet voor niets. De Zeeuwse wateren en de Noordzee vormen een heel mooi duikgebied, maar de omstandigheden stellen een paar eisen aan de sportduiker. Het water stroomt, het is snel donker en het zicht is soms niet meer dan een halve meter. Het is bijzonder fascinerend om met enkele technische hulpmiddelen enige tijd te verblijven in een wereld waar wij als mens eigenlijk niet thuis horen.

 

Bij het zien van de schoonheid aan vissen, koraalriffen en dergelijke is het aanlokkelijk om zelf eens te gaan duiken.

Hierbij is echter wel een waarschuwing op zijn plaats.

Naast de schoonheid is de onderwaterwereld ook een omgeving die vreemd is voor de mens en daardoor een aantal gevaren met zich mee kan brengen.

Denk onder andere aan;

 • het niet kunnen ademen onder water (zonder persluchtapparatuur) en
 • de hogere druk die het water op ons lichaam uitoefent. Iedereen heeft wel eens pijn aan zijn oren gekregen als er een duik naar de bodem van het diepe gedeelte van het zwembad werd gemaakt!

De mogelijke risico’s die het beoefenen van de onderwatersport met zich mee brengen zijn tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen als men kennis van zaken heeft, een goede uitrusting gebruikt en een aantal (gedrag)regels hanteert.

Door een goede opleiding wordt aan deze aspecten voldaan.

Opleidingen zijn er zowel op commerciële basis –zowel hier in Nederland als in exotische oorden– evenals binnen verenigingsverbanden.

2             DE VERENIGING:

Helmondse Vereniging voor Onderwatersport Aquarius is opgericht op 1 maart 1970.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse OnderwatersportBond (N.O.B.).

De leden van de vereniging, leven zich op de donderdag avond uit tijdens de trainingen.

Deze trainingen vinden in de zomer plaats in plassen in de directe omgeving.

Tijdens de winterperiode wordt van de accommodatie van het zwembad Laco Helmond “De Wissen” gebruik gemaakt van 21:30 – 22:30 uur.

Voorts zijn er regelmatig uitstapjes naar Zeeland, om daar te genieten van het geheel andere leven in de zoute wateren.

 

Binnen de vereniging zijn er voor de behartiging van verschillende zaken commissies opgericht. Deze zijn o.a.;

2.1        De activiteiten coördinator,

De coördinator, samen met per activiteit enkele leden organiseren allerhande activiteiten zoals, duiken in plassen, boot duiken (Zeeuwse wateren / Noordzee) Paasduik, jaarlijkse feestavond, kennismakingsdagen, weekenden (Zeeland), duiken in de buurlanden.

2.2        Materiaal commissie,

Verzorgt de aanschaf en onderhoud van de verenigingsmaterialen. Hieronder vallen o.a. de compressor, waar de leden 2 maal per week gratis hun perslucht kunnen halen (locatie zwembad Laco Helmond “De Wissen”), de duikuitrustingen en materialen voor trainingen en de activiteiten.

2.3        Opleidings- en trainingscommissie,

De leden van deze commissie zijn gebreveteerde N.O.B. instructeurs of leden die met de opleiding tot instructeur bezig zijn.

H.V.v.O. Aquarius is een actieve vereniging die geheel draait op de inzet van de eigen leden. Mede door deze houding wil de vereniging op deze manier een oproep doen aan nieuwe leden die voldoen aan de volgende profilering; iemand die

 • plannen heeft op sportduik gebied die verder reiken dan alleen het beoefenen tijdens de vakanties.
 • zich wil ontwikkelen in de duiksport, d.m.v. het halen van verschillende brevetten.
 • die na verloop van tijd mee wil werken aan enig verenigings gebeuren.
 • al gebrevetteerd is en de gezelligheid van een vereniging zoekt.

Wij hopen dat U na het lezen van deze informatie zich aangetrokken voelt tot een lidmaatschap van H.V.v.O. Aquarius.

3             DE LANDELIJKE BOND

Sinds de eerste persluchttoestellen naar ons land kwamen – dat was zo’n vijftig jaar geleden – verkennen duikers het Nederlandse onderwaterlandschap. Deze duikers kwamen bij elkaar in verenigingen en de verenigingen kwamen in 1962 bij elkaar in de Nederlandse Onderwater-sport Bond. De NOB is dus een vereniging van verenigingen. Er zijn ongeveer 260 duikclubs bij de NOB aangesloten, met in totaal zo’n 17.000 leden. Ook de Helmondse Vereniging voor Onderwatersport Aquarius is aangesloten bij de NOB en heeft daar verenigingsnummer 031. Bij de NOB en Aquarius staat de sportduiker centraal. De verenigingen stellen zich ten doel de sportduiker vaak en veilig te laten duiken. https://onderwatersport.org/

De NOB en Aquarius worden, zonder winstoogmerk, gedragen door leden die in hun vrije tijd hun specifieke vakkennis beschikbaar stellen. De NOB is als enige sportduik organisatie erkend door de Nederlandse overheid. De NOB is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook internationaal is de aansluiting goed geregeld. De NOB maakt deel uit van de wereldbond CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatique). Een NOB-duikbrevet is meteen een CMAS-brevet, dus wereldwijd erkend.

4             Andere duikhobby’s

Het duikersleven begint pas echt als je een volleerd duiker bent. Je kunt bijvoorbeeld in Zeeland met Aquarius op stap. En in de vakantie kun je het prachtige blauwe water van de Middellandse Zee of tropische kusten opzoeken.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om allerlei andere hobby’s mee te nemen onder water, b.v. op het gebied van biologie, fotografie/video, wrakduiken en zelfs archeologie en grotduiken. Uitgebreide artikelen van deze activiteiten vind je in het bondsblad “Onderwatersport”, dat maandelijks gratis bij de NOB leden van Aquarius in de bus valt.

5             HOE ZIET DE N.O.B. OPLEIDING ER UIT.

5.1        Brevetten.

In de opleiding die binnen de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) wordt gehanteerd staan veilig en plezierig duiken centraal. Het kennis- en ervaringsniveau van de duiker wordt aangegeven met een duikbrevet. Binnen de NOB bestaan een aantal duikbrevetten en enkele instructeurs brevetten. Bij elk duikbrevet hoort een bepaalde mate van bevoegdheid of beter gezegd een zogenaamde brevetdoelstelling, een overzicht hiervan kunt u hier vinden.

 

6             DE OPLEIDINGEN BINNEN AQUARIUS.

 

6.1        Organisatie.

 

Voor de opleidingen en trainingen staat binnen de vereniging een aparte commissie opgesteld. Deze commissie bestaat uit een aantal duikinstructeurs die worden geassisteerd door ervaren, hoger gebrevetteerde duikers. Afhankelijk van de bevoegdheden en interesses van de commissieleden zijn de verschillende taken verdeeld. Hierbij moet gedacht worden aan de theorielessen, zwembadtrainingen, buitenwaterlessen en dergelijke.

 

Alle commissieleden zijn lid van de vereniging en het werk gebeurt op basis van vrijwilligheid. De vaste trainingsavond is de donderdag. In grote lijnen ziet de jaarplanning er als volgt uit:

 • Half september tot half april: ◦training/opleiding in zwembad de Wissen;
  • van 21:30 tot 22:30 uur.
  • recreatieve-, flessen- en conditietrainingen worden afgewisseld;
  • mogelijkheid tot vrij zwemmen wordt geboden;
  • theorie opleidingen voorafgaand aan de trainingen (van 19:30 tot 21:00 uur);

 

 • Half april tot juli/augustus: ◦training/opleiding in het buitenwater;
  • van 19:00 tot 22:00 uur;
  • mogelijkheid tot vrij zwemmen in zwembad de Wissen (van 21:30 tot 22:30 uur);
  • naast de training op de vaste donderdagavond worden ook op andere dagen trainingsduiken en duikweekenden georganiseerd;

 

 • Juli/augustus tot half september: ◦vakantie;
  • geen geplande trainingen of vrij zwemmen, op onderlinge afspraak wordt er wel gedoken.

 

7             WAT KOST DUIKEN?

 

7.1        De opleiding,

Aan nieuwe leden die de opleiding tot 1* duiker beginnen wordt éénmalig € 199 in rekening gebracht.

In dit bedrag zitten o.a. inschrijfgeld, het

 • NOB inschrijfgeld / lidmaatschap,
 • een cursusboek 1 sters duiker,
 • een duiklogboek.

Daarnaast is er de normale contributie voor de vereniging a €192 per jaar voor volwassenen.

Al gebrevetteerde nieuwe leden betalen alleen entreegeld, € 12,50 en verder de contributie.

Alle vervolg-duikopleidingen worden verder kosteloos gegeven. Natuurlijk moet wel de normale contributie worden voldaan en de kosten voor leermiddelen, boeken en brevet-kaart.

 

7.2        De uitrusting

De vereniging heeft materialen beschikbaar die tijdens de opleiding gebruikt kunnen worden. Na/ tijdens de duik-opleiding wordt er van uit gegaan dat leden zelf hun uitrusting aanschaffen, basis uitrusting > duikpak>… etc. dit heb je ook nodig bij de doorstroom naar hogere brevetten. Je wilt per slot van rekening ook buiten de trainingen gaan duiken. Een nieuwe uitrusting, die de basis onderdelen voor het duiken, bevat is aan te schafffen vanaf € 1200. Geen gering bedrag, maar het materiaal gaat bij normaal onderhoud 15 jaar mee. (Door allerlei nieuwe technische ontwikkelingen en materialen is het overigens mogelijk de uitrusting zo duur te maken als je maar wilt). Daarnaast bestaat er een actief tweede-hands circuit waar je met enig gezoek voor ca. € 700 een complete uitrusting kunt overnemen.

Mocht U nog nadere informatie wensen of U aanmelden voor H.V.v.O. Aquarius, dan kunt U telefonisch of schriftelijk/mail contact opnemen, zie onder.